Gå til GeoMidts Sharepoint-site
Billede af kommunerne i det kommunale GeoMIdt samarbejde

GeoMidt-samarbejdet 

GeoMidt er et samarbejde på geodata-området mellem de 19 kommuner i Region Midt.

GeoMidt er etableret af Kommunalteknisk Chefforening, kreds 4 i foråret 2007.  

 

Formål:

Det er formålet for Geodatasamarbejdet i Region Midt at øge viden om samt at koordinere tiltag indenfor geodataområdet blandt alle kommuner i Region Midt ved blandt andet:  

  • at formidle erfaringsudveksling og skabe debat om aktuelle emner på kort- og geodataområdet  
  • at sikre kommunernes interesser i forbindelse med regionale og nationale tiltag på området, herunder standardiseringsarbejder
  • at formidle samarbejde og udvikling mellem kommuner og interessenter på området, således at der skabes en samfundsmæssigt optimal nytte af kort- og geodata.
  • at koordinere produktion, indkøb og salg af geodata for kommunerne